Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Levla

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som används inom Umeå kommuns för- och grundskola.

Syfte med materialet är att främja tidiga insatser. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten – fokus läggs på lärmiljö och inte på barn/elev. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Materialet har utvecklats i samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets/elevens kontext samt en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Stödmaterialet finns i två olika versioner, en till förskolan och en till skola och fritidshem.

Levla vägledande stödmaterial - förskola

Levla vägledande stödmaterial - skola och fritidshem

Stödmaterialet Levla
  1. Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera barnets/elevens perspektiv.
  2. Önskat läge: Tillsammans med barn/elev tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.
  3. Anpassningar/Insatser: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med barn/elev kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassnings- och åtgärds bank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.
  4. Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Mer information

Vägledning; Elevers utveckling mot målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skollagen kap.3

Visualisera meralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - stöd i arbetet med språklig tillgänglighet.

Digitalt stöd för flerspråkighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitala redskap för pedagogisk utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - eduit

Begreppet Levla kommer från spelvärlden, att levla innebär att man höjer sig en nivå i färdighet.

Kontakt

Liselott Wihlbäck
specialpedagog
liselott.wihlback@umea.se

Anna Boman
specialpedagog
anna.boman@umea.se

 

Sidan publicerades