Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Öppen förskola Ålidhem

Öppen förskola är en mötesplats där föräldrar tillsammans med sina barn träffar andra vuxna och barn, för att umgås och leka. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet som innehåller rörelse, lek, pyssel med mera. Verksamheten diskuteras och utformas tillsammans med besökarna/föräldrarna.

Öppen förskola erbjuder också information, råd och stöd i olika frågor exempelvis barnomsorg, barns utveckling med mera. Det finns också möjlighet att värma mat till ditt/dina barn.

  

Vi finns även på Facebook; Öppen förskola Ålidhem

You can find us on Facebook; Öppen förskola Ålidhem


  Öppna förskolan inomhus har stängt fr o m onsdag 11 november p g a de nya restriktionerna gällande       smittspridning från Folkhälsomyndigheten.

  The Open preeschool indoor is closing from wednesday 11 november due to the new restrictions current spread of infection from Folkhälsomyndigheten.


Åtgärder för att minska smittspridning

Varje öppen förskola har utifrån sina förutsättningar anpassat verksamheten för att minska risken att sprida smitta. Öppettider och platstillgång kommer därför att vara olika. Här på Ålidhem har vi plats för max 10 vuxna besökare. Hjälp till att minska risken för smittspridning genom att:

  • stanna hemma om du har symptom, till exempel luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk eller bortfall av lukt- och/eller smak. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 får du inte komma till öppna förskolan.
  • du i första hand besöker den öppna förskola som ligger närmast ditt hem.

Measures to reduce the spread of infection

Every open preschool has from its own condition adjust the activity to reduce the risk of spreading the corona infection.Open time and space availability will differ. Here at Ålidhem we have room for maximum 10 adult guests. Help us reduce spreading the virus by:

  • Stay at home if you or your child has respiratory problems, fever, cough, headache or disapearance of smell or taste. If someone in the family has ascertain covid-19, you are not allowed to come to open pre-school.
  • firstly visit the open preschool wich is closest located to your home. Bring your own food if you like, we sell fruit, coffee and te.

Öppettider

Kontakt

Linda Segerstedt-Bolin
förskollärare
090-16 48 33
ofalidhem@umea.se

Besöksadress

Humaniststråket 5B
Norra Ålidhemsskolan
Umeå

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Google maps)

Vi finns även på Facebook:
Öppen förskola Ålidhem

Sidan publicerades