Tal- och språkstöd på förskoleavdelning

Förskolan Rymden på Söderslätt har en avdelning, Språkstegen, som särskilt arbetar med barn som har kraftigt försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling. Avdelningen rymmer 11 barn i åldrarna 3 till 5 år. Språkstörningen ska vara identifierad av logoped och ska inte bero på andra funktionsnedsättningar som till exempel psykisk utvecklingsstörning, hörselskada eller autismspektrumstörning.

Vilket stöd kan mitt barn få?

Verksamheten följer förskolans läroplan och samverkar kontinuerligt med de andra avdelningarna på Rymden. I dagliga aktiviteter vävs språkträning in på ett lekfullt sätt i till exempel lek, matsituation och vid påklädning. En viktig uppgift för personalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. Barnen ges stöd utifrån sitt specifika behov. Språkträning ges av logoped och/eller pedagog individuellt och i grupp. Tecken som stöd används dagligen i verksamheten.

Språket i centrum

Tal- och språkavdelningen kännetecknas av tydlig struktur där språket står i centrum. Social träning är viktigt och de vuxna är lyhörda för barnets kommunikativa signaler och kan tolka när barnet inte kan göra sig förstått. Personalen förstärker talet med tecken och bilder för att kommunikationen ska bli tydligare.

Hur får mitt barn plats på Språkstegen?

Kontakta Logopedmottagningen för en utredning/utlåtande. Umeå kommuns anmälan och kö till förskola gäller även för den här gruppen barn.

Skicka logopediskt utlåtande, pedagogisk- och eventuell psykologisk utredning till förskolans rektor.

Ansökningarna behandlas och beslutas av ett team besående av logopeder, barnpsykolog och rektor. Beslut skrivs av rektor.

Kontakt

Eva Eriksson
rektor förskolan Rymden
090-16 53 10
070-625 80 04
eva.eriksson.2@umea.se

Mer information

Ansök om plats

Använd Umeå kommuns blankett vid ansökan.

Vanlig avgift för barnomsorg i Umeå kommun gäller.

Är du som förälder intresserad av att få veta mer om vår verksamhet, kontakta rektor.

Besöksadress: Vintergatan 2

Sidan publicerades