Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

För att öka tillgängligheten för cykeltrafiken så planerar Umeå kommun att bygga en cykelväg över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen.

Sammankopplingen av de två stadsdelarna möjliggör fler hållbara resor och skapar ett alternativ till arbetspendling med bil för västra och södra delarna av Umeå. Bron medför en förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv för såväl boende i hela Umeå som för de människor som besöker staden.

Aktiviteter 2016: Bron har fått namnet Lundabron. Namnet grundar sig på kopplingen till Lundåkern för brons norra brofäste. Fas 1 i upphandlingen som berör konstruktionen av bron är avslutad. Arbetet går nu in i fas 2 som omfattar framtagande av byggritningar och byggande av bron. Byggstarten förväntas ske före årsskiftet 2016/2017 och byggnationen beräknas ta ett år.

Tidplan: 2017-2018 (ursprunglig tidplan 2015-2016).

Effekt: Medelstor effekt. Skapar ett alternativ till arbetspendling med bil för västra och södra delarna av Umeå. Kopplingen mellan stadsdelarna möjliggör även fler hållbara resor för andra typer av resor än pendling.

Ansvar: Umeå kommun (tekniska nämnden)

Sidan publicerades