Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Majbrasor

Majbrasor är en gammal och fin tradition som ska vårdas. Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och att omgivningen störs av rök. Är det mycket torrt i skog och mark kan brandförsvaret utfärda eldningsförbud.

www.umea.se/eldningsforbud

Krav som ska uppfyllas för majbrasa

 • Utse en ansvarig person för uppbyggnaden av brasan och anmäl det till Umeåregionens brandförsvar.
 • Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder. Vi kan inte ange något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnaderna. Det bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, topografi och vindriktning.
 • Det krävs tillstånd från polisen för eldning på allmän plats, till exempel en park eller en fotbollsplan.
  Ansök om tillstånd hos Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
 • Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall, eller annat lämpligt material. Exempel på material som inte får brännas är målade möbler, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.
 • Utse en säkerhetsansvarig person för bränningen.
 • Majbrasa i bostadskvarter som inte ingår i ett officiellt arrangemang (som inte annonseras) får ske med försiktighet och på eget ansvar. Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.
 • Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.
 • Tänd brasan i första hand med trä/näverlunta, alternativt tändvätska. Använd inte bensin, det är mycket farligt på grund av gasbildning. Använd absolut inte spillolja som är både miljö- och hälsofarligt. Diesel kan användas om det är absolut nödvändigt.
 • Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig.
 • När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuell glöd släckas. Området ska vara helt städat inom en vecka.
Sidan publicerades