Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Utförande av utsättning

Sökande/byggherren ska tillhandahålla profilvirke, se skiss nedan, och vara med vid utstakningen. Det rekommenderas att man gör en markavtäckning där byggnaden ska stå före utstakningen påbörjas.

Illustration som visar hur fasadliv, sockelhöjd med mera ska markeras ut med hjälp av profilbrädor och snöre.

Utstakning sker utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats med utsättare från kommunen, utan måste alltid tas först med ansvarig bygglovshandläggare. Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut. Inte grunden.

Ett hörn på blivande byggnad sätts ut. Till det behövs 7-8 stolpar/pålar ca 45x45x1100mm, samt 4 stycken profilbrädor ca 25x75x1500mm.

Illustration som visar hur ett hörn för den nya byggnaden ska markeras ut med stolpar.
Sidan publicerades