Energi- och klimatrådgivning

Uppvärmning? Belysning? Drivmedel? Byggnationer?
Prata med oss som kan!

Energi- och klimatrådgivningen hjälper både privatpersoner och företag att förstå skillnaderna mellan olika vardagsval som rör uppvärmning, belysning, transporter, drivmedel och byggnader. Vi är ett oberoende bollplank som har koll på helheten. Eftersom vi finns i din kommun, har vi förståelse för de lokala förutsättningarna. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri tjänst som finns för dig.

Vårt löfte

Vi lovar att du som söker rådgivning ska få komma på ett första besök inom 15 arbetsdagar från det att du har kontaktat oss.

Vi lovar att du ska få återkoppling på din mejlfråga inom tre arbetsdagar.

Rådgivning via telefon

Kontakta våra Energi- och klimatrådgivare.

Sidan publicerades