Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Stäng

Fordon och verkstäder

Här finns mer information kopplat till fordon och verkstäder. Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Exempel på faktorer som reglerar en anmälningsplikt kan vara:

  • mängd organiska lösningsmedel
  • avlopp/oljeavskiljare
  • egen transport av farligt avfall
  • cisterner
  • kemiska produkter
  • egenkontroll
  • hänsynsregler
  • buller.

Mer information

Sidan publicerades