Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Export av begagnade bilbatterier

Om du vill transportera bilbatterier som innehåller bly ut ur Sverige som "begagnad vara" måste du kunna visa att batterierna inte klassas som avfall.

Som exportör måste du därför kunna uppvisa följande:

  • Det måste finnas ett kvitto på försäljning eller överlåtelse av produkten där det framgår att den fungerar och ska återanvändas. Med återanvändning menas att den ska användas till det den ursprungligen är avsedd för.
  • Det ska finnas ett bevis på att varan testats. Testet kan exportören göra själv och går i princip ut på att funktionen på produkten kontrolleras. Resultatet av testet ska därefter dokumenteras. Dokumentet ska slutligen fästas på produkten.
  • Det ska finnas ett intyg från exportören att ingenting i försändelsen som transporteras iväg klassas som avfall.

Vid transport ska produkterna vara ordentligt paketerade för att de ska skyddas under transporten samt vid i- och urlastning.

Batterierna måste vara i bra skick och fungera. Det innebär bland annat att:

  • alla lock ska vara på plats
  • batteriet får inte ha några sprickor eller visa tecken på läckage
  • batteriet inte är för gammalt. Normal livslängd är cirka fem år
  • polerna är skyddade med plastlock under transporten
Sidan publicerades