Spridningsutrustning

Godkännande av utrustning

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får efter 26 november 2016 användas endast om den är godkänd av Statens Jordbruksverk.

Kontaktperson

Joakim Linder
miljöinspektör

Sidan publicerades