Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Information för hushåll

Här kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som bor i eget hushåll.

Problem?

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Klagomålsanmälan

Miljö- och hälsoskydd tar emot synpunkter och klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön.

Läs mer om handläggning av klagomålsärenden under länken till vänster.

Vi lovar att...

… du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Kontaktpersoner

Christina Hagman
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Sidan publicerades