Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Trängsel och smittskydd på serveringar

Alkoholförbud på serveringsställen

På grund av det fortsatt allvarliga smittläget med anledning av det virus som
orsakar sjukdomen covid-19 föreslår Socialdepartementet att förordningen (2020:956) om
tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari
2021, ska fortsätta att gälla till och med den 11 april 2021. I förordningen finns regler om förbud mot servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Vidare föreslås att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla
fram till den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 ska förbudet att servera
alkohol gälla från klockan 22.00. Undantag görs, liksom tidigare, för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller från minibar i hotellrum.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster slår fast att den som driver ett serveringsställe, som till exempel restaurang, bar eller kafé, ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. Lagen började gälla 1 juli 2020 och slutar gälla 31 maj 2021.

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) och börjar gälla 7 juli 2020 och gäller tillsvidare.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Av föreskrifterna framgår också att det är verksamheternas ansvar att så långt som möjligt hjälpa gästerna och personalen att göra rätt, genom information och åtgärder. Till exempel får mat och dryck endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, det ska finnas möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit, minska trängseln i köer genom markeringar i golvet med mera. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel. 

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en checklista och information om den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder som serveringsställen kan använda i sitt arbete för att minska trängsel som finns i högerspalten.

Tillsyn på matställen

Inspektörer från Miljö- och hälsoskydd kommer att göra tillsyn hos flera matställen i Umeå vid olika tidpunkter. Vid besöken pratar Miljö- och hälsoskydd med ägare och personal för att ta reda på hur de arbetar för att minska trängsel och vilka åtgärder de i övrigt vidtagit för att minska smittspridning. Om det förekommer brister ska dessa åtgärdas så snabbt som möjligt och ett uppföljande besök kommer att göras. Alla brister rapporteras även vidare till smittskyddet, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Om du ser trängsel på ett matställe eller en uteservering

Här nedan kan du skicka in dina iakttagelser till Miljö-och hälsoskydds inspektörer.


Lämna din e-postadress om du vill följa ditt ärende.

Beskriv ditt klagomål så detaljerat som möjligt. Ange vilket ställe det gäller, vilken tid på dygnet det var trångt och var någonstans i lokalen trängsel uppstod, till exempel på uteserveringen eller i toalettkön. Iakttagelsen ska ha gjorts på plats och inte på distans.
Sidan publicerades