Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du driva en tillfällig eller mobil livsmedelsverksamhet måste du göra en tidsbegränsad registrering av din verksamhet hos Miljö- och hälsoskydd.

Tillfälliga livsmedelsverksamhetet kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält på Nolia-mässan, vid en festival, marknad eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Miljö- och hälsoskydd kan komma att göra ett kontrollbesök på plats även vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar.

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Läs mer i vår broschyr om tillfällig livsmedelshantering vid marknader, mässor eller festivaler.

Mer information

Sidan publicerades