Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Holmsund, Djupsundsudden

Här ska man kunna bygga sitt drömhus och få havet i direkt närhet med möjligheter till bad- och båtliv. Djupsundsudden är utmärkt för den som vill bo på landet men ändå inte så långt från Holmsunds bysamhälle och Umeås stadsliv.

I slutet av 2014 sökte Umeå kommun, Mark och exploatering, om startbesked gällande detaljplaneläggning av obebyggd mark vid Djupsundsudden. Avsikten är att komplettera befintlig bebyggelse och möjliggöra för ytterligare småhusbebyggelse. Detaljplanearbetet lades dock
på is då en pågående utredning av Umeå hamn precis pågick.

Nu har Byggnadsnämnden gett nytt startbesked 2019-06-19 där planläggning av området beräknas kunna återupptas under andra kvartalet 2020.

Planen innebär dock en hel del utmaningar och arbetet kan också därför dra ut på tiden ytterligare. Meningen är dock att nära samråd ska ske med grannar och berörda under arbetets gång.

När detaljplanen sedan vunnit laga kraft ska projektering och utbyggnad av bland annat vägar, vatten och avlopp för området göras. Någon tidsplan är därför svårt att meddela i dagsläget. 

Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge. 

Sidan publicerades