Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Flygfoto Sandbäckens handelsområde

Sandbäcken

Typ av verksamhet

Tidsplan

Detaljplanen är antagen. Projektering pågår och utbyggnad av infrastruktur planeras att påbörjas januari/februari 2021.

Markanvisning

All mark är markanvisad.

Pris

Markpriset är 600kr/kvm

Områdesbeskrivning

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda planeras ett modernt och hållbart område vid namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Carstedts Bil, Cirkle K och McDonalds finns etablerade inom området idag.

Sidan publicerades