tjej, skateboard, ramp, hus

Skateparken Sparken – mötesplats för unga

Skateparken Sparken, intill Hamnmagasinet vid kajen i centrum, är en attraktion i Staden mellan broarna. Parken är en arena för skateboard, inlines, kickbike och BMX. Sparken är också en mötesplats, inte bara för sportutövare, utan för alla Umeås unga invånare. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå.

Anmäl brister

Säkerhet för åkare är viktig. Anmäl fel eller brister i parken så snart som möjligt:

Anmäl fel via webbformulär eller via app

Tyck till om förslag på nya regler och åtgärder!

Dina synpunkter kommer att ingå som en del i underlaget till det fortsatta arbetet med reglerna. Ditt svar vill vi ha senast 31 januari 2021.

Frågeformulär Tyck till om förslag på nya regler och åtgärder.

Kontakt

Jonas Lyxzen (skateboard)
ordförande
Umeå Skate och BMX förening
073-334 30 22
jonas.lyxzen@gmail.com

Magnus Dahlberg (bmx)
vice ordförande
Umeå Skate och BMX förening
073-022 18 65

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 27 14
michael.holmstrom@umea.se

Mer information

Sidan publicerades