Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Certifiering av skog

Umeå kommuns skogar är certifierade enligt Forest Stewardship Council, FSC® (lic FSC-C017993), som är en oberoende internationell organisation. De arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSCs regler för skogsbruk och spårbarhet och får märka sina produkter med FSCs varumärke.

Skogssällskapet verkar som paraplyorganisation för en gruppcertifiering inom FSC® (Nr DNV-FM/COC 000045). Umeå kommun ingår därmed i en certifieringspool tillsammans med andra skogsägare.

Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. För att bli certifierad enligt PEFC krävs bland annat en grön skogsbruksplan och att skogsägaren avsätter minst 5 procent av sin produktiva skogsmark för naturvård.

Sidan publicerades