Studenter erbjuds sommarjobb i samhällsbyggnadsstudion

I sommar kommer samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Gator och parker att erbjuda sommarjobb enligt en ny modell. I en samhälls­byggnads­studio kommer studenter få möjlighet att testa stadsbyggnads­idéer i en kreativ miljö med expertstöd förvaltningen.

– Samhällsbyggnadsstudion kommer att vara av stort värde både för oss och för våra studenter. Det blir en testbädd för idéer såväl ur ett teoretiskt perspektiv som ur ett fysiskt och praktiskt perspektiv. Studenten får ett sammanhang som är något mer än en traditionell praktikplats eller sommarjobb. Det är win-win för både oss och våra studenter och förhoppningsvis har vi på sikt nya medarbetare att rekrytera, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt.

De studenter som arbetar i samhällsbyggnadsstudion kommer att arbeta både tillsammans och enskilt med olika typer av uppdrag. Upplägget ska underlätta för studenterna att samverka med rätt personer inom förvaltningen men även över förvaltningsmässiga, organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser. Tvärvetenskapliga samarbeten och diskussioner med externa parter som Umeå Universitet och SLU kommer att uppmuntras.

– Studenter har en förmåga att komma med kreativa inspel och nya idéer i klassiska projekt. Jag tror att många av uppdragen kommer ha koppling till gröna frågor och omställningen till hållbara städer och platser. Här måste vi våga testa nytt och med studenternas hjälp får vi möjlighet att utveckla vår idébank för framtida lösningar, säger Tomas.

Samhällsbyggnadsstudion vänder sig framförallt till dig som är student på samhällsplaneringsutbildningar, arkitekt-, landskaps- och planeringsarkitektutbildningar samt ingenjörsutbildningar inom olika inriktningar mot planering och byggande. Du bör ha genomfört minst två tredjedelar av din utbildning för att kunna delta.

Läs mer och ansök

Är du intresserad av sommarjobb i samhällsbyggnadsstudion?

Läs mer om tjänsterna och skicka in din ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista ansökningsdag är 1 mars 2021.

Sidan publicerades