Detaljplaner och områdesbestämmelser

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd av detaljplan

Detaljplaneförslaget för Tavelsjö 41:1 m.fl.

Granskning av detaljplan

Detaljplaneförslaget för Sörmjöle 2:190 och Sörmjöle 2:187

Detaljplaner för godkännande och antagande

Nedan listas planförslag som ska tas upp för beslut om antagande eller godkännande i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens sammanträde 2021-04-21


Kommunfullmäktiges sammanträde april 2021


Aktuellt

Stängt på grund av verksamhetsplanering

Fredagen den 23 april är detaljplaneavdelningen stängd på grund av verksamhetsplanering. Vill du komma i kontakt med oss ombeds du vänligen att återkomma på måndag den 26 april. Våra öppettider är måndag - fredag 8.00-17.00.

Nya taxor 2021

Från årsskiftet utgår byggnadsnämnden från Sveriges kommuners och regioners modell för hur taxor räknas ut för bland annat bygglov och detaljplaner.

Läs mer om den nya taxanlänk till annan webbplats

Mer information

Ansök om planbesked

Ansök om planbesked via vår e-tjänst, du loggar in med BankID via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skickar in din ansökan digitalt. Du hittar kommunens samtliga e-tjänster via e-tjänsteplattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   

Det går även bra att ansöka med blankett för dig som inte har BankID. Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

 1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se
 2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida
 3. Skicka med vanlig post till
  Umeå kommun
  Detaljplanering
  Skolgatan 31 A
  901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration 2021 (pdf)

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Törnrosen 5 med flera

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Almen 1-7

Detaljplan för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera

Detaljplan för Älgoxen 1 med flera

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för del av Grisbacka 17:11

Detaljplan för del av Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Stenfrukten 64

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Kommunalhuset 3

Detaljplan för Långmyran 16 med flera

Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Detaljplan för Stöcke 10:14

Ändring av detaljplan för Bösta 1:39 med flera

Detaljplan för Drevet 1 med flera

Detaljplan för Handlaren 18 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1 med flera 

Detaljplan för Gripen 26-30

Detaljplan för del av Västerteg 47:1 samt Västerteg 10:11

Detaljplan för Sömmen 1

Detaljplan för Kryssaren 6-8

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för Grisbacka 17:11

Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Långmyran 16 med flera

Detaljplan för Umeå 4:3 med flera

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Stöcke 7:21

Detaljplan för Älgoxen 1

Detaljplan för Borrmaskinen 1, 20, 21 och S:1

Detaljplan för Bösta 1:39 med flera

Detaljplan för Drevet 1 med flera

Detaljplan för Handlaren 18, 21 och 23

Detaljplan för Törnrosen 5 med flera

Sidan publicerades