Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Illustration som visualiserar planpaketet och dess beståndsdelar som ett paket som hålls ihop av kommunens översiktsplan.

Kommunens översiktsplan består av flera delar där delen kallad Översiktsplan Umeå kommun fungerar sammanhållande och illustreras av det röda bandet.

Översiktsplanens delar - fördjupningar och tillägg

Sidan publicerades

Som ett verktyg för att eftersträva en aktuell översiktsplanering och ett effektivt nyttjande av resurser där behoven är som störst arbetar Umeå kommun i praktiken med ett flertal parallella dokument och översiktsplanedelar. Dessa dokument består av geografiska fördjupningar och tematiska tillägg. Fördjupningarna (förkortat FÖP) fokuserar på ett avgränsat geografiskt område där planeringen särskilt behöver väga allmänna och enskilda intressen.

I menyn finns samtliga antagna och pågående fördjupningar och tematiska tillägg. På dessa sidor görs en sammanfattning av de olika översiktsplanedelarna utifrån planens syfte och dess bärande tema. Det lämnas kommentar om planers aktualitet. I vissa fall lämnas en särskild upplysning med betydelse för hur planen ska tolkas eller med uppgift om något avsnitt är inaktuellt. Detta avsnitt underlättar kommande aktualiseringar och ger en sammanfattning av intentionerna med varje plan.

Sidan publicerades