Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Gröna samband, ekologiska korridorer och känslig natur

Sidan publicerades

I samband med att befintliga bebyggelseområden förtätas eller byggs samman med andra, beaktas dock viktiga gröna samband som har betydelse för artspridning samt grönområden som tillvaratar ekosystemtjänster och bibehåller naturnära rekreation. Risken finns att närparker och sociala grönytor försvinner i samband med förtätningen. Dagens boende kan i vissa fall få något längre till rekreationsområden och grönska på grund av nya bebyggelseområden. Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innebär dock att de gröna funktionella sambanden kan bevaras i hög grad om än att de i vissa sammanhang begränsas till ytan. Grönområden och dess ekologiska värden är en självklar del i bebyggelseplaneringen och bebyggelsen kan växa med god tillgång till grönstruktur.

Sidan publicerades