Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Kulturmljöer och stadsbild

Sidan publicerades

Översiktsplanens inriktning kommer att innebära sociala och kulturella konsekvenser för kommunens kulturmiljöer. Stadsbilden genomgår löpande förändringar och förändringar blir märkbara i alla stadsdelar, i femkilometersstaden och i synnerhet i influensområden för stomlinjer för kollektivtrafik. Överlag bedöms förutsättningar som goda för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom Länsstyrelsens utpekande av riksintresse och dess utveckling och förnyelse. I centrala Umeå kommer den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön få en ändrad eller utökad användning vilket i sig kommer skapa nya kulturhistoriska miljöer på sikt.  Utanför centralorten finns större potential att sammanhängande kulturmiljölandskap kan bevaras. I flera områden kommer de utifrån sina upplevelsevärden utgöra beståndsdelarna i utvecklingspotentialen.

Sidan publicerades