Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Rekreation och friluftsliv

Sidan publicerades

Ambitionen att tillgängliggöra älvslandskapet och kusten blir nödvändigt i ljuset av den förtätade staden. En utökad tillgänglighet till dessa områden ger kommuninvånarna storslagna områden för rekreation och friluftsliv (båtliv, fiske mm.) vilket har många positiva sociala aspekter. Trots att vissa målpunkter ligger på ett längre avstånd och förmodligen kommer besökas av bilburna, finns potential att nå områden med gång, cykel eller kollektivtrafik.  Ambitionen med en utvecklad besöks- och turismnäring i dessa delar ger också positiva konsekvenser för näringslivet. De skyddsvärda värdena som är kopplade till natur- och kulturmiljöerna vid kusten och älven utgör själva basen för utvecklingen. Även stadsnära områden som exempelvis Nydala med säkerställande av rekreationsområde samt turismutveckling blir nödvändigt på liknande vis. Sådana bevarandevärda områden blir viktiga då värdefulla naturmiljöer tas i anspråk i samband med förtätning, trots att offentliga rum och parker utvecklas och tillskapas.

Sidan publicerades