Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Teman - hur är det tänkt

Sidan publicerades

I följande avsnitt görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt till olika frågor med hänvisning till var olika teman behandlas i olika översiktsplanedelar. Att kategorisera till teman gör det lättare att få en kortfattad och kärnfull överblick över hur det är tänkt. Varje tema behandlas i en eller flera översiktsplanedelar.

Överlag är Fördjupning för Umeå en central del av Umeå kommuns översiktsplan. I den fördjupningen behandlas de viktigaste frågorna för Umeås tillväxt i form av olika strukturer. Frågor som handel och även infrastruktur behandlas kommunövergripande i Fördjupning för Umeå. En tumregel är att frågor, som inte faller inom avgränsning för Fördjupning för Umeå behandlas i Tematiskt tilllägg för landsbygd.

Riksintressen behandlas i den översiktsplanedel de berör. Vill man ha en sammanställning över statens alla riksintresseanspråk som berör Umeå kommun finns det sammanställt på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

Hänvisningar

Till teman finns hänvisningar som guidar vidare till olika delar i översiktsplanen.

Sidan publicerades