Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Grafik som visar på biologisk månfald runt om i Umeå.

Några exempel på ekosystemtjänster. Klicka på bilden för att se den i större format (pdf).

Hållbar stadsplanering och ekosystemtjänster

Naturmiljöerna i staden tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster som är nyttiga för samhället och människans välbefinnande. Naturen bidrar till stadens attraktivitet och sin identitet. Den är en förutsättning för god folkhälsa, ren luft och rent vatten. Träden har också buffrande funktioner för de ljud- och vindförhållanden som skapas i en stadsmiljö. För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det finns olika livsmiljöer för växter och djur både i staden och i det omgivande landskapet.

Sidan publicerades