Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Bild av bostäder i Xián, Kina

Bostäder i Xián, Kina. Foto: Erik Eklund

Energy Saving Innovation in Urban Housing

Sidan publicerades

Projektet Energy Saving Innovations in Urban Housing är ett demokrati och miljöprojekt som genomförs i samarbete med Xián, Chan-Ba Ecological District i Kina.

Projektets målsättning är att öka medvetenheten, engagemanget och deltagandet beträffande energibesparande åtgärder och hållbar inomhusmiljö i städerna. Projektet finansieras av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

  • Projekttid 2020–2022
  • Budget: 2,4 miljoner kronor

Projektet vill öka kunskap

ProjektetEnergy saving innovation in Urban housing kommer tackla de gemensamma utmaningarna att öka medvetenhet/kunskap, engagemang och deltagande i perspektivet jämlikhet och demokrati och hur det kan vara en drivkraft beträffande energisparande åtgärder och hållbar inomhusmiljö i städerna.

Minska koldioxidutsläpp

Genom att samla projektdeltagare kopplade till detta område och relevanta intressenter syftar vi till att förbättra kapaciteten och kunskapen på institutionell nivå i både Umeå kommun och Chan-Ba Ecological District. Den långsiktiga målsättningen är att projektet ska bidra till bättre byggnader för medborgarna med lägre koldioxidutsläpp från användning av dessa och öka medborgarnas medvetenhet, inkludering och deltagande i energibesparing och förbättringar i inomhusmiljön.

Energibesparing på nya sätt

Förväntade resultat är ökad kunskap och erfarenhet hur en politisk organisation kan använda metoder och verktyg för att involvera boende/brukare i energibesparing på nya sätt samt förbättrad byggteknisk kunskap och kunskap om inomhusmiljö.

Långt samarbete

Umeå och Xi´an är systerstäder och har haft projeksamarbete sedan 2010 där tidigare projekt handlat om avfallshantering och kultur.

Mer information

ICLD projektfinansiärlänk till annan webbplats

Projektpartners:

  • Umeå Kommun Miljö och Hälsoskydd
  • Umeå Universitet
  • Chan-Ba Ecological district, Xi´an
  • Xian University of Architecture and Technology

Vänortsamarbeten

Sidan publicerades