Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Miljöhuvudstad

Sidan publicerades

Umeå har tre gånger nominerats och tagit sig hela vägen till final i utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad" för sitt miljöarbete, senaste gången 2018.

En oberoende panel av experter har bedömer städernas miljöarbete inom tolv olika områden, bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering.

Miljöhuvudstadsnätverket

Alla städer som har gått till final eller vunnit utmärkelsen har en plats i nätverket European Green Capital Network, på svenska Miljöhuvudstadsnätverket.

Varför miljöhuvudstad?

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. European Green Capital är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Logotyp European Green Capital med texten Finalist 2018.
Sidan publicerades