Planer och program

Målsättningar och strategier

På denna sida har vi samlat kommunala planer och handlingar med fokus på Umeå landsbygd. Dessa anger Umeå kommuns målsättningar för landsbygdsutveckling och visar på vilka strategier som ska användas i arbetet, vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå våra mål samt vilka aktörer som har rådighet i vilka frågor.

Övergripande målsättning för landsbygdsutveckling i Umeå kommun:

  • Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus

Läs mer om Umeå kommuns målsättningar för landsbygdsutveckling.

Mer information

I menyn till vänter har vi samlat Umeå kommuns planer och program som fokuserar på Umeå landsbygd.

Sidan publicerades