Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Grundtanken är att de som bor och verkar i ett område har bäst förutsättningar för att arbeta med utvecklingen av sin bygd. Genom en ideell förening bestående av representanter från de tre sektorerna bedrivs arbetet genom föreningens styrelse som kallas för LAG (Local Action Group). Det geografiska område där LAG arbetar inom kallas för leaderområde.

Leader URnära

Engagerade personer på Umeåregionens landsbygder har under den förra EU-programperioden 2007–2013 kunnat söka projektpengar från Leader URnära för att genomföra över nästan 200 olika projekt inom många olika områden.

Alla projekt som har beviljats stöd finns beskrivna på webbplatsen Idériketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är tänkt att visa all kreativitet och engagemang som finns på landsbygderna i Umeåregionen.

Även Vindelälvens fiskeområde har arbetat genom Leader-metoden. Som resultat har bland annat Umeå kommun kunnat ha en fiskevårdskonsulent anställd och fiskevårdsområdena har blivit väsentligt bättre organiserade. Dessutom har yrkesfiskare kommit vidare med produktutveckling och förädling.

Nuvarande programperiod

I nuvarande programperiod (2014-2020) används begreppet Lokalt ledd utveckling för att beskriva det arbete som bedrivs enligt leadermetoden. Under förra programperioden användes "leader"-begreppet både som namn för metoden i sig, men också för det arbete som bedrevs genom metoden. Även om namnet har ändrats i nuvarande programperiod så är idéerna och metoderna i mångt och mycket de samma som förut.

I april 2015 beslutade Jordbruksverket vilka Leaderområden och utvecklingsstrategier som blivit prioriterade. Fiskeområde Vindelälven blev prioriterat, men inte URnära. Fiskeområde Vindelälven har arbetat med många olika spännande projekt under åren som gått och har även öppet för ansökningar under 2020.

På Jordbruksverkets webbplats finns information på hur arbetet framskrider.

Sidan publicerades