Sy möjligheterna

Sidan publicerades

Ett projekt som pågår fram till december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen Västerbotten.

Kortutbildade nyanlända, då främst kvinnor, står längst från arbetsmarknaden i många mätningar. En del av dessa nyanlända har också en långsam utveckling i det svenska språket. Men har många andra kvalitéer och förmågor som inte får komma fram i ljuset.

En övergripande och viktig kvalité är sömnad. Individerna har inte nödvändigtvis arbetat inom textilindustrin, men har sytt sina egna och familjens kläder med tyger inhandlade från marknaden. Vi har även en del bland eleverna på Umevux sfi, både kvinnor och män, som haft avlönat arbete som skräddare eller sömmerskor – men som har svårt att finna sin plats på arbetsmarknaden här i Sverige.

De former som idag finns för att få våra kortutbildade nyanlända att närma sig arbetsmarknaden räcker inte alltid till. I olika slags språkpraktikinsatser på företag skickas Sfi-elever med kort eller ingen skolbakgrund ofta tillbaka till skolan för ”mer svenska”. Det här är förstås ett slag mot en redan stukad självkänsla hos vuxna individer, som i hemlandet hanterat sin vardag och försörjning på ett självständigare vis där man varit ”en i mängden”. Här sticker man ut som en person utan hopp om att kunna lära sig språket och så småningom nå arbetsmarknaden.

Ett brett närverk inom branschen

Vi känner till och har samtalat med privata aktörer och kreatörer på den lokala textilmarknaden som vill utveckla sina verksamheter och är intresserade av att kunna ta fram provkollektioner och även kunna förlägga delar av sin produktion lokalt, om det bara fanns arbetskraft och att kvalitén på produktionen håller tillräckligt hög nivå för att kunna göra en säljbar produkt. Gärna i form av ett lokalt socialt företag som de kan ge uppdrag till.

Sy möjligheterna blir en träningsverkstad för deltagarna med en tydlig trappa: lära sig om tyger, klippa rätt och använda mönster, för att sedan gå från en enklare sömnad till svårare – på olika maskiner.

Kontakt

Josefin Denman, projektledare
070-274 27 97
josefin.denman@umea.se

Sidan publicerades