Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Folköl

För att få servera eller sälja folköl måste du först anmäla detta till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Med folköl (Öl klass II) menas en maltdryck som har en alkoholhalt på 2,25 - 3,5 volymprocent.

Hur anmäler jag?

Du anmäler via e-tjänsten.

 När kan jag starta min verksamhet?

Du kan starta försäljningen så fort en anmälan är gjord. Du behöver inte vänta på en bekräftelse från Miljö- och hälsoskydd.

Vad kostar det?

Att anmäla en folkölsverksamhet kostar 1025 kronor.

Vem kan anmäla folkölförsäljning?

Du som ska sälja eller servera folköl i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i Umeå kommun ska göra en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskydds inspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker och restauranger som anmält folkölförsäljning. Vid dessa besök kontrolleras att lagen följs. I det ingår bland annat en kontroll av att ingen försäljning sker till minderåriga samt att de varor som säljs är rätt märkta.

Vad händer om jag startar utan att anmäla verksamheten?

Om du säljer folköl utan att först ha anmält det till kommunen så riskerar du att bli fälld för olovlig dryckeshantering och få betala böter eller sitta i fängelse i upp till sex månader.

Undantag från kravet på att anmäla folkölsförsäljning eller servering om nedanstående tre villkor uppfylls:

 • Hanteringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Hanteringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Hanteringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Folköl får även serveras utan anmälan av den som har tillstånd för servering av starköl, vin och/eller spritdrycker.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar såsom flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

 

Tillsyn av folkölsförsäljning och servering

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvar över försäljning och servering av folköl. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna tillsynsbesök på de anläggningar som anmält folkölsförsäljning.

Hur går ett tillsynsbesök till?

De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om tillsynen visar på många eller allvarliga brister så gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för folköl

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • På varje försäljningsställe för folköl ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Beställ dekaler kostnadsfritt från Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats
 • Den som säljer folköl är skyldig att ta reda på om köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsoinstitutets råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
 • Vid marknadsföring av folköl ska särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

 

Avgifter för detaljhandel med folköl i Umeå kommun

Här kan du läsa mer om avgifter för detaljhandel amed folköl.


 

Villkor för försäljning och servering av folköl

Vem får sälja eller servera folköl?

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen där verksamheten bedrivs är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet.

Lokalen där folkölsserveringen eller försäljningen sker ska vara avsedd för mathantering. En faktisk försäljning/servering ska ske. Undantag från matkravet finns för detaljhandelsbolag och för tillverkare av öl.

Matvaror i butik

För att en butik ska få sälja folköl ska butiken också sälja lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Dessutom ska kunden kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Kiosksortiment som till exempel glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla alkohollagens krav.

Matutbud i restaurang

En restaurang som serverar folköl ska erbjuda lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Gästen ska kunna beställa mat, till exempel pizza, varma smörgåsar, hamburgare, kebab eller falafel. Att bara servera varmkorv är inte tillräckligt.

Egenkontroll

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla

 • kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
 • försäljningsansvar – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?
 • information till kunderna – finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
 • kassaarbete – vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
 • överträdelser – vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
 • dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

Du kan använda dig av vår mall för egenkontrollprogram för folköl som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Sidan publicerades