Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Brandpolicy, systematiskt brandskyddsarbete

Som fastighetsägare är vi är skyldiga att förebygga, hindra och begränsa skador som en brand kan orsaka. Därför arbetar vi systematiskt med brandskyddsarbete för våra byggnader och anläggningar.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. En viktig del är att det är tydlligt vilket ansvar fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer har.

Läs mer på vår brandskyddswebb (Extern tjänst från metisweb.se).

Sidan publicerades