Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Upphandling med social hänsyn

Sidan publicerades

2016 införde Umeå kommunkoncern upphandling med social hänsyn. Målsättningen är att skapa fler anställningsmöjligheter för de personer i samhället som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, funktionsnedsatta och utrikesfödda. Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott november 2015.

Under 2016 skulle 15–20 tjänste- och entreprenadupphandlingar innehålla villkor kopplat till social hänsyn. Avsikten är att successivt under de kommande åren öka antalet upphandlingar med dessa villkor. De branscher som främst berörs av upphandling med social hänsyn är bygg, städ, fritid, fastighetskötsel och måltid/catering.

Umeå kommun stöttar leverantören vid anställning, lärlings- eller praktikplats genom att matcha personer från de prioriterade målgrupperna med leverantörens behov samt vid handledning.

Varför inför kommunen socialt hänsyn i upphandlingar?

Umeå kommun är en stor och viktig köpare och social hänsyn i upphandling är ett verktyg för att åstadkomma samhällsnytta genom ansvarsfulla affärer.

Samhället betalar idag ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader. Genom upphandling med social hänsyn skapas möjligheter för att förbättra människors livssituation och minska samhällskostnaderna när fler människor blir självförsörjande.

Sidan publicerades