Budget och verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige om hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnderna och vilka uppdrag de ska arbeta med.

Budget 2021

Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2021–2024. Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2021 och plan 2022–2024 samt investeringsbudget 2021 och plan 2022–2024.

Budget 2020

Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2020–2023. Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2020 och plan 2021–2023 samt investeringsbudget 2020 och plan 2021–2023.

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Mer information

Ekonomiplanering över året

Behöver du ta del av äldre budgetar?
Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades