Delårsrapport

Umeå kommuns delårsrapporter är en del av kommunens ekonomiska redovisning och tas fram varje tertial. Här hittar du delårsrapport för andra tertialet.

Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under året, alltså förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform. Delårsrapporter produceras av ekonomiavdelningen.

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Delårsrapport 2020

Tidigare delårsrapporter

Kontakt

Behöver du tal del av äldre årsredovisningar? Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades