Fem år i sammandrag

Sammandrag av ekonomisk statistik för Umeå kommun 2014–2018.


2014

2015

2016

2017

2018

Folkmängd 31 december

119 649

120 777

122 892

125 080

127 119

Kommunalskatt per 100 kronor

22,80

22,80

22,85

22,85

22,85

Verksamhetens nettokostnader (miljoner kronor)

5 887

6 131

6 327

6 458

6 952

Skatteintäkter och generella statsbidrag (miljoner kronor)

5 822

6 044

6 405

6 719

6 948

Verksamhetens nettokostnader (procent av skatteintäkter)

101

102

99

96

100

Finansnetto (miljoner kronor)

-11

46

8

-3

34

Årets resultat (miljoner kronor)

-76

-42

85

259

30

Nettoinvesteringar (miljoner kronor)

801

742

777

649

1 013

Självfinansieringsgrad investeringar (procent)

38

47

64

97

43

Tillgångar totalt (miljoner kronor)

14 234

14 541

14 834

13 977

14 221

Tillgångar (kronor per invånare)

118 960

120 396

120 708

111 744

111 872

Skulder, avsättningar totalt (miljoner kronor)

10 556

10 444

11 072

9 927

10 195

Skulder (kronor per invånare)

88 227

86 473

90 095

79 365

80 200

Ansvarsförbindelse för pensioner, inklusive löneskatt (miljoner kronor)

2 627

2 522

2 412

2 321

2 286

Ansvarsförbindelse (kronor per invånare)

21 956

20 881

19 627

18 556

17 983

Eget kapital totalt (miljoner kronor)

3 677

3 678

3 762

4 050

4 026

Eget kapital (kronor per invånare)

33 849

30 451

30 612

32 379

31 671

Borgenförbindelse (miljoner kronor)

945

944

920

897

1 132

Borgenförbindelse (kronor per invånare)

7 898

7 819

7 486

7 171

8 905

Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner (procent)

16

17

19

23

21

Personal, antal årsarbetare totalt

9 474

9 865

10 181

10 549

10 626

Löner (miljoner kronor)

2 806

3 052

3 220

3 365

3 516

Lånefinansieringsgrad (procent)

9

11

12

13

16

Sammandrag av ekonomisk statistik för kommunkoncernen (inklusive kommunala bolag) 2014–2018.


2014

2015

2016

2017

2018

Årets resultat (miljoner kronor)

201

178

349

1 390

334

Eget kapital (miljoner kronor)

5 957

6 194

6 453

8 167

8 465

Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner (procent)

17

18

20

28

29

Nettoinvesteringar (miljoner kronor)

1 841

1 660

1 608

1 519

1 851

Personal, antal årsarbetare totalt

10 338

10 620

11 045

11 442

11 547


Sidan publicerades