Intäkter och kostnader

2018 var kommunens intäkter cirka 8,9 miljarder kronor och kostnaderna var drygt 8,8 miljarder kronor. Här kan du se var pengarna kom från och hur de användes.

Mer information finns i kommunens årsredovisning.

Kommunens intäkter 2018

Skatteintäkter: 6,2 miljarder kronor (70 procent av kommunens intäkter)

Verksamhetens intäkter: 1,7 miljarder kronor (20 procent av kommunens intäkter)

Statliga bidrag och utjämning: 0,7 miljarder kronor (8 procent av kommunens intäkter)

Finansiella intäkter: 0,2 miljarder kronor (2 procent av kommunens intäkter)

Kommunens kostnader 2018

Personalkostnader: 5 miljarder kronor (56 procent av kommunens kostnader)

Driftkostnader: 1,7 miljarder kronor (19 procent av kommunens kostnader)

Köp av huvudverksamhet: 1,1 miljarder kronor (13 procent av kommunens kostnader)

Lämade bidrag: 0,5 miljarder kronor (5,4 procent av kommunens kostnader)

Avskrivningar: 0,4 miljarder kronor (4,6 procent av kommunens kostnader)

Finansiella kostnader: 0,15 miljarder kronor (2 procent av kommunens kostnader)

Fördelning av pengar 2018

Äldre- och funktionshinderomsorg: 31 procent av kommunens kostnader

Utbildningsverksamhet: 27 procent av kommunens kostnader

Förskola, skolbarnomsorg: 17 procent av kommunens kostnader

Individ- och familjeomsorg: 7 procent av kommunens kostnader

Infrastruktur, räddningstjänst med mera: 6 procent av kommunens kostnader

Kulturverksamhet: 5 procent av kommunens kostnader

Fritidsverksamhet: 4 procent av kommunens kostnader

Politik: 1 procent av kommunens kostnader

Särskilda insatser: 1 procent av kommunens kostnader

Sidan publicerades