Bild

Klicka på bilden för att komma till 3D-kartan. Den fungerar bäst i Chrome men även i andra uppdaterade webbläsare.

Umeå i 3D

I 3D-kartan över Umeå kan du navigera runt i staden i en 3D-miljö. Kartan är uppbyggd utifrån de byggnadsritningar som finns i kommunens arkiv. Fasaderna på husen i centrala Umeå har draperats med fotografier av de riktiga husen för att återskapa en så verklighetstrogen känsla som möjligt.

Kartan används idag som ett planeringsunderlag och förhoppningen är att framöver öka användingen för visualisering och dialog inom olika stadsprojekt. 3D-kartan har redan använts i samrådsskedet i ett par av kommunens detaljplaneringsprojekt. Tanken är att den ska ge en bättre bild av hur olika projekt kan komma att förändra staden och att du ska kunna vara med och påverka.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kartan så att utbredningen samt fotodraperingen av byggnaderna i framtiden ska kunna täcka hela Umeå.

Sidan publicerades