Bolag i kommunkoncernen

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag som ingår i kommunkoncernen är Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Inab och Västerbottens museum.

Några bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter. Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för företag som ingår i koncernen. Nya bolag bildas och avvecklas efter behov, de kan säljas eller läggas i vila.

Läs mer om Umeå kommunföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bolag i kommunkoncernenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Umeå kommunföretags webbplats)

Sidan publicerades