Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv. Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare.

Organisation

Samhällsbyggnad är en kund- och processorienterad organisation med sex avdelningar: Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri, Mark och exploatering, Miljö- och hälsoskydd och Övergripande planering.

Vi har delat in våra processer i interna och externa processer. De interna processerna har kunder främst inom Umeå kommun och de externa processerna utanför kommunens organisation. Vi har ett samordnat ledarskap med processledare och kompetensledare. Hela förvaltningen är ISO 9001-certifierad och vi arbetar med processutveckling och ständiga förbättringar.


Sidan publicerades