Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

Personalfunktionen är indelad i:

  • Lön och pension
  • Rekrytering och kompetens
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Ledarskap och arbetsmiljö

Personal

Kerstin D Persson
personaladministratör
090-16 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Åsa Bergström
personalchef utbildning
asa.bergstrom.2@umea.se

Mona Kårebrand-Åberg
personalchef Stöd och omsorg, Äldreomsorg
mona.karebrandaberg@umea.se

Camilla Högdahl
personalchef Samhällsbyggnad, Stadsledning
camilla.hogdahl@umea.se

Björn Söderbäck
personalchef Fritid och Kultur
bjorn.soderback@umea.se

Christina Ingmanson
personalchef Teknik och fastighet
christina.ingmanson@umea.se

Kontakt

Jobbsupport

jobb@umea.se
090-16 10 99, tryck 1

Lönesupport

lonesupport@umea.se
090-16 10 99, tryck 2

Bemanningscentrum, skola

bcskola@umea.se
090-16 12 00

Bemanning, stöd och omsorg

bemanningso@umea.se
090-16 10 82

Äldreomsorgens rekryteringscentrum

rekryteringao@umea.se
090-16 10 86

Sidan publicerades