Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Individ- och familjenämnden

Ansvarsområde

Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för alla åldrar. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorg, stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer under 65 år.

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden ansvarar för sitt respektive område för hela Umeå kommuns socialtjänst, inklusive kommundelarnas tidigare verksamhet inom området.

Så fungerar nämnden

Individ- och familjenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i individ- och familjenämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum

Uppdragsplan och budget

Verksamhet

Socialtjänsten arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om individ- och familjenämndens verksamhet, socialtjänsten

Sidan publicerades