Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Jämställdhetsutskottet

Ansvarsområde

Jämställdhetsutskottet har till uppgift att

 • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
 • ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som skall behandlas av kommunfullmäktige
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

Så fungerar utskottet

Jämställdhetsutskottet är ett utskott direkt under kommunfullmäktige. Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige och är ledamöter i kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Ledamöter i jämställdhetsutskottetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum

 • Kontakt

  Olov Häggström

  sekreterare

  090-16 12 40 olov.haggstrom@umea.se
 • Kontakt

  Charlotta Westerlund (S)

  ordförande, jämställdhetsutskottet

 • Kontakt

  Solveig Granberg (C)

  vice ordförande, jämställdhetsutskottet

Sidan publicerades