Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp med kommunpolitiker och representanter från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska uppnås. Medlemmar i folkhälsorådet ska bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma inom.

Reglemente för folkhälsorådet

Sidan publicerades