Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-03-24 § 60-69, 71-74, 80-81

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-24

Paragrafer:

§ 60-69, 71-74, 80-81

Anslag publicerades:
2021-03-31

Anslag avpubliceras:
2021-04-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokolllänk till annan webbplats

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Emil Fridolfsdahl

nämndsekreterare

090- 16 18 21

emil.fridolfsdahl@umea.se

Mer information

Sidan publicerades