Individ- och familjenämndens IFO-utskotts, protokoll, 2021-03-31.

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-31

Paragrafer:
§ 171-219

Anslag publicerades:
2021-04-01

Anslag avpubliceras:
2021-04-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, socialtjänstens kansli

Kontakt:

Rose-Marie Lång Bäckström

nämndsekreterare, IFO-utskottet

rose-marie.backstrom@umea.se


Mer information

Sidan publicerades