Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Behandling av personuppgifter, valnämndens kansli

Här finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Röstmottagare valdagen

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen är att kunna administrera uppdraget som arvoderad röst­mottagare samt göra uppföljningar av arbetet i vallokaler. Rättslig grund är att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig som uppdragstagare och valnämnden.

Dina uppgifter kommer att sparas i fem år från valdagen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med systemleverantören av vårt administrativa system för röstmottagare. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter

Röstmottagare förtidsröstning

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen är att kunna administrera ditt tillfälliga uppdrag som röstmottagare samt göra uppföljningar av arbetet i röstningslokaler. Rättslig grund är att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig som uppdragstagare och valnämnden.

Dina uppgifter kommer att sparas fem år från valdagen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med systemleverantören av vårt administrativa system för röstmottagare. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter

Sidan publicerades