Offentlig handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad här hos Umeå kommun och antingen inkommit hit eller vara upprättad (skapad) här.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.
Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Så begär du ut en allmän handling

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, exempelvis via – brev, e-post, telefon eller vid besök.

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har alltså rätt att vara anonym. Umeå kommun får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

Välj hur du vill ta del av handlingen

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos kommunen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos oss. Umeå kommun har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form.

Avgifter

För papperskopior av skriftliga allmänna handlingar har kommunfullmäktige beslutat om följande avgifter.

  • Det är gratis upp till och med 9 sidor.
  • 10 sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
  • Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

Så hanterar Umeå kommun din begäran

Kommunen prövar om

  • handlingen du efterfrågar finns hos oss
  • det är en allmän handling
  • uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

Mer information

Tryckfrihetsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksdagens webbplats)

Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksdagens webbplats)

Sidan publicerades