Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Designriktlinjer, rutsystem, marginaler, storlekar och placering

Den grafiska profilens designsystem effektiviserar grafisk produktion och möjliggör en varierad layout som anpassas efter budskap, format och bild.

Se också: Digitala gränssnitt, grids för skärmstorlekar

Rutsystem

Formen bygger på ett flexibelt rutsystem med spalter och rader. Huvudbyggstenar är dekoren och den ljusblå bakgrundsfärgen Bris.

Stående format

A4: 6 spalter, 16 rader
A5: 6 spalter, 14 rader

Liggande format

Liggande A4: 6 spalter, 12 rader
Liggande A5 (till höger): 6 spalter, 11 rader

Marginaler

Sidomarginaler anpassas till enhetens storlek. Samma marginaler gäller för stående och liggande format:

A4: 18 millimeter
A5: 13 millimeter

Text och grafik centreras i höjdled på respektive yta. Rubrik i bild/dekor kan både centreras och vänsterställas. Rubriker i bild placeras i höjdled där bilden tillåter.

Storlekar och placering

Logotypen sätts alltid vänsterställd.

Logotypen placeras normalt i nedre vänstra hörnet, såväl i trycksaker om annonser. Undantag är rollups, mässmontrar och andra enheter som ska synas på avstånd.

Logotypen centreras i höjdled när den vita bakgrundsytan är två spalter hög (till vänster).

Logotypen centreras inte i höjdled när den vita bakgrundsytan överstiger två rader (till höger).

Avståndet från enhetens topp/botten till logotypen ska då vara:
A4: 14 millimeter
A5: XX millimeter

Rekommenderad logotypstorlek för trycksaker är:
A4: 46 millimeter
A5: 38 millimeter

Minsta tillåtna logotypstorlek är 25 millimeter.

Sidan publicerades