Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kampanjprinciper

En kampanj är en tidsbegränsad kommunikativ insats mot en eller flera specifik målgrupp med ett avgränsat syfte och ett tydligt mål. Till skillnad från löpande, daglig kommunikation är kampanjer omfattande kommunikationsinsatser innehållande flera enheter som skräddarsys, samordnas och planeras för att ge maximal effekt. Alla delar i en kampanj utgår från samma strategiska insikter, samma huvudbudskap och samma bärande kreativa idé.

Vi använder kampanjer när vi ställs inför tuffa kommunikativa utmaningar som kräver en hög kommunikationsfrekvens under en begränsad tidsperiod.

Alla kampanjer inom Umeå kommun skapas inom ramarna för vår grafiska profil. Umeå kommun är alltid avsändare, layouten följer alltid vårt grafiska system och vi använder alltid vårt gemensamma profiltypsnitt Calibri.

Sidan publicerades